Firma realizuje wszelkiego rodzaju prace żelbetowe, specjalizuje się w realizowaniu garaży podziemnych, budynków wielorodzinnych w konstrukcji żelbetowej, obiektów kubaturowych (magazyny, hale).

Roboty żelbetowe:

  1. Fundamenty: ławy fundamentowe, płyty fundamentowe, stopy, podwaliny, belki.
  2. Garaże podziemne: ściany żelbetowe, podciągi, belki, nadproża, nadciągi, tarcze żelbetowe
  3.  Budynki: ściany żelbetowe, stropy monolityczne, stropy typu filigran, stropy prefabrykowane, stropy z bloczków gęstożebrowych oraz wszystkie pozostałe technologie, schody żelbetowe, szyby windowe, ściany żelbetowe, podciągi, tarcze, balkony.
  4.  Roboty zabezpieczające: koszulki żelbetowe, podbicia fundamentowe itp.
  5. Kładki żelbetowe, chodniki, konstrukcje mostowe (wiadukty)

W ramach współpracy z naszymi partnerami wykonujemy również roboty ziemne, takie jak wykopy pod budynki, obsypki, rekultywacje terenów itp.

Dysponujemy własną wykwalifikowaną kadrą inżynierską, zatrudniamy własnych cieśli oraz zbrojarzy.